Materiales

 

Materiales

Contracte de serveis de redacció del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable dels municipis d'Avià i Castellcir, en 2 lots.
- Id licitación: 2019/0005387.PEC; Órgano de Contratación: Diputació de Barcelona; Importe: 52066.12; Estado: ADJUDICADA